Próba ciśnieniowa

 • WYKRYWANIE PRZECIEKÓW
 • PRÓBA SZCZELNOŚCI DACHU
 • PRÓBA CIŚNIENIOWA
 • POMIARY WILGOTNOŚCI
 • TERMOWIZJA
 • METODA CM

Darmowe pomiary i oględziny wykonujemy przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań osuszających czy odgrzybiających. Diagnostyka pomiarowa jest bardzo ważna w ocenie zastanej sytuacji. Dzięki najnowszemu sprzętowi i nowoczesnym technologiom określimy poziom zawilgocenia ścian, posadzek czy powietrza w pomieszczeniu. Jest to ważne przed rozpoczęciem prac wykończeniowych takich jak położenie parkietu czy wykończeniem nowo kupionego mieszkania.

Kiedy pojawi się wilgoć w mieszkaniu, lub odczyty liczników nagle się zwiększą wykryjemy powstałą nieszczelność dzięki usłudze wykrywania przecieków. To szereg czynności mający na celu ustalenia przyczyny wycieku wody. Może to być między innymi rozszczelnienie się rur, złe ich połączenie czy nieprawidłowy montaż armatury.

W naszej ofercie dysponujemy najnowszymi technologiami pomiarowymi:

Jest to bardzo ważne czynności, dzięki którym można ocenić jaki jest stan zawilgocenia mieszkania czy pomieszczenia po zalaniu. Pozwolą one również ustalić przy nowo zakupionych mieszkaniach, czy można położyć parkiet lub zacząć prace wykończeniowe. Pokażą także czy w danym miejscu są odpowiednie warunki do mieszkania dla ludzi i zwierząt [aspekt zdrowotny] i obecna sytuacja nie sprzyja powstawaniu pleśni i grzybów.

Dzięki miernikom wilgotności i temperatury najnowszej generacji Nasi Specjaliści określą jaki jest poziom zawilgocenia w pomieszczeniu zarówno materiału budowlanego (beton, tynki, drewno) jak i powietrza. Jest to bardzo ważna czynność gdyż pozwala na ustalenie:

 • czy w danym miejscu są odpowiednie warunki do mieszkania dla ludzi i zwierząt [aspekt zdrowotny]
 • czy powierzchnia nadaje się np. do ułożenia nowego parkietu
 • przyczyn powstawania pleśni

Dokładne określenie poziomu wilgoci pozwala na określenie kolejnych etapów prac oraz podania kosztorysu.

Dzięki pomiarom jesteśmy w stanie określić:

 • wilgotność tynków i wylewek
 • poziom wilgotności posadzki [np. przed położeniem parkietu]
 • poziom wilgotności ścian oraz murów
 • obszar zalania mieszkania i stopień jego zawilgocenia
 • zlokalizować awarię
 • przyczynę zagrzybienia mieszkania
 • punkt rosy 

Szybka i dokładna ekspertyza zawilgocenia pomieszczenia pozwala na dobranie odpowiedniej technologii i metody osuszania oraz minimalizuje straty.

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE OGLĘDZINY

Próba ciśnieniowa

Próba ciśnieniowa jest to badanie sprawdzające szczelność przewodów instalacji oraz pozwalające na znalezienie miejsca wycieku. Powinno się je również wykonać po skończonych pracach montażu armatury i urządzeń sanitarnych. Jest to szczególnie ważne, kiedy instalacja lub jej część ma zostać po skończeniu prac zakryta. Poprzez zwiększenie ciśnienia w układzie można wykluczyć jej nieszczelność, a tym samym zapobiec kolejnej awarii. Nie wykonanie próby ciśnieniowej może w przyszłości prowadzić do poważnych zniszczeń w pomieszczeniu, a co za tym idzie dodatkowych kosztów napraw, a często i remontu. Dzięki temu badaniu Nasi specjaliści wykluczą nieszczelność instalacji, a w przypadku znalezienia usterki zaproponują najlepsze rozwiązanie problemu.

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE OGLĘDZINY