Badanie kamerą termowizyjną

badanie kamerą termowizyjnąSzczelność cieplna budynku zależy od wielu czynników. Sama w sobie jest bardzo ważna dla komfortu użytkowania pomieszczeń, jak również kosztów eksploatacji nieruchomości. W celu oceny szczelności cieplnej budynku przeprowadza się badanie kamerą termowizyjną. Przebieg takiej ekspertyzy określa obowiązująca norma europejska PN-EN 13187.

Czemu służy badanie kamerą termowizyjną?

Celem badań termowizyjnych jest ocena szczelności cieplnej budynku. Badanie pozwala wykryć wszystkie miejsca uchodzenia ciepła. Za pomocą termowizji można sprawdzić:

  • stan izolacji termicznej wieńców,
  • izolacyjność i poprawność montażu stolarki okiennej i drzwiowej, a także bram,
  • ewentualne różnice w grubości ocieplenia,
  • izolacyjność fundamentów,
  • poprawność wykonania izolacji poddasza.

Badanie kamerą termowizyjną wykorzystujemy również do analizowania przebiegu zabudowanych w ścianie rur z wodą (ciepłą i zimną) oraz oceny stanu ich izolacji. Termowizja pozwala także wykrywać zatory w grzejnikach i usterki w systemie ogrzewania podłogowego. W praktyce kamery termowizyjne bardzo często wykorzystujemy do wykrywania nieszczelności instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w obiektach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Kiedy zlecić przeprowadzenie badania kamerą termowizyjną?

termowizjaBadanie kamerą termowizyjną można przeprowadzić na dowolnym etapie eksploatacji nieruchomości. Pierwszą taką analizę warto wykonać zaraz po ociepleniu połaci dachowej nowo powstałego budynku, ale jeszcze przed ociepleniem poddasza. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że izolacja dachu została wykonana prawidłowo. To także dobry moment na przeprowadzenie ewentualnych napraw i poprawek. Kolejny etap, na którym warto przeprowadzić termowizję jako badanie kontrolne to moment uruchomienia wszystkich instalacji. 

W użytkowanych budynkach badanie warto przeprowadzić w sytuacji, kiedy:

  • występują podmuchy w pobliżu stolarki okiennej,
  • występuje zawilgocenie ścian,
  • obserwujemy podejrzanie wysokie zużycie energii,
  • odczuwamy brak komfortu cieplnego.

Warto również przeprowadzić badanie po wykonaniu modernizacji budynku.

Najlepszym okresem do przeprowadzania badań kamerą termowizyjną jest zima. Najlepsze (tj. najwyraźniejsze wyniki) uzyskujemy otrzymujemy w warunkach, kiedy temperatura na zewnątrz spada poniżej -5 °C, a wewnątrz utrzymuje się na poziomie około +20 °C.

Badanie kamerą termowizyjną – Warszawa, Wrocław

Badania szczelności cieplnej budynków wykonujemy na terenie całego kraju. Posiadamy 4 główne oddziały w miastach: Warszawa, Wrocław, Sieradz i Wałbrzych. Badanie kamerą termowizyjną przeprowadzamy na potrzeby klientów prywatnych i biznesowych. Pracujemy na sprzęcie najnowszej generacji. To pozwala nam na drobiazgową analizę rozkładu temperatur całego budynku, a w rezultacie wykrywanie nawet niewielkich nieszczelności. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą wykonywania pomiarów wilgotności.

Klientów zainteresowanych zleceniem przeprowadzenia badania zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą, a w razie pytań lub wątpliwości do kontaktu.