Metoda CM (karbidowa)

Badanie to określa czy posadzka ma odpowiedni poziom wilgotności, aby można było położyć podłogę.

jest to badanie mierzące poziom wilgotności posadzki. Jest bardzo ważnym i jednym z najlepszych badań. Próba CM opiera się na zjawisku chemicznym polegającym na zetknięciu się karbidu z wodą. Skutkuje to powstaniem gazu i wzrostem ciśnienia w pojemniku. Przeprowadza się je mieszając próbki pokruszonego podłoża z karbidem, w wyniku czego wytrąca się gaz. On powoduje wzrost ciśnienia w pojemniku i na manometrze można odczytać wynik wskazujący na poziom wilgotności w badanym materiale. Należy wykonać to badanie przed położeniem podłogi.

Aby przeprowadzić próbę CM trzeba pobrać próbkę materiału. Materiał musi być pobrany z wewnętrznej części posadzki. Po odmierzeniu na wadze odpowiedniej ilości, wsypuje się pokruszony materiał do pojemnika i  po zamknięciu miesza z karbidem.

Zaniechanie wykonania tego badania może skutkować zniszczeniem nowo położonego parkietu i narazić Klienta na duże koszty naprawy lub wymiany parkietu.

Jeżeli posadzka okaże się zbyt mokra, a zależy Państwu na czasie Nasi specjaliści osuszą ją szybko do odpowiedniego poziomu wilgoci dzięki nowoczesnemu sprzętowi oraz najskuteczniejszym metodom.

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE OGLĘDZINY

 

próba cm1, Metoda cm próba cm, Metoda cm